Ngắm 'vẻ đẹp sexy' của diễn viên 'Đừng làm mẹ cáu'! Ngắm 'vẻ đẹp sexy' của diễn viên 'Đừng làm mẹ cáu'!
Lần đầu làm mẹ trên phim nhưng ngoài đời nữ diễn viên Quỳnh Lương đã có con từ khi 18 tuổi.