Video kết quả Bờ Biển Ngà vs Algeria, bảng E CAN 2021