Video kết quả CAHN vs Hồ Chí Minh, vòng 9 VĐQG Việt Nam