Video kết quả CAHN vs Thanh Hóa, vòng 11 VĐQG Việt Nam