Video highlights Guinea Xích Đạo vs Guinea, vòng 1/8 CAN 2024