Video kết quả Ireland vs Hungary, Giao hữu Quốc tế