Video highlights Nhật Bản vs Ecuador, Giao hữu Quốc tế