Video highlights Nữ Hàn Quốc vs Nữ Đài Loan, Cúp Đông Á nữ