Video highlights Saudi Arabia vs Hàn Quốc, vòng 1/8 Asian Cup