Video kết quả Slovenia vs Bồ Đào Nha, Giao hữu Quốc tế