Video kết quả Tây Ban Nha vs Bắc Ireland, Giao hữu quốc tế