Video kết quả Tây Ban Nha vs Brazil, Giao hữu Quốc tế