Video kết quả Thanh Hóa vs Thể Công Viettel, vòng 25 VĐQG Việt Nam