Video kết quả Thụy Điển vs Serbia, Giao hữu Quốc tế