Video kết quả Tây Ban Nha vs Colombia, Giao hữu Quốc tế